Digitaal Herroepingsformulier

Digitaal Herroepingsformulier

Dit formulier alleen invullen en indienen als u de overeenkomst wilt herroepen.

(*) (*) u hierbij mede dat (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)

Hierbij geef ik digitaal akkoord*